Virginska får pris för sin kvalitet – “Det gör skillnad för våra elever”

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära av. 2019 års utmärkelse tilldelas Framtidskompassens förskolor i Vellinge kommun och Handels- och administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet vid Virginska gymnasiet i Örebro för deras starka kvalitetskultur och systematiska förbättringsarbete. Nya Rydsskolan i Linköping tilldelas ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling.

– Vi är oerhört glada att få ta emot den här utmärkelsen! Vårt största fokus är på våra elevers resultat och att ständigt förbättra verksamheten för och tillsammans med våra elever, utifrån ett coachande förhållningsätt. Utmärkelsen är ett fint kvitto på att vårt långsiktiga strategiska kvalitetsarbete verkligen genomsyrar hela vår verksamhet. Distribuerat pedagogiskt ledarskap gör att alla medarbetare är bärare av och utvecklar vår kultur och struktur. Det gör skillnad för våra elever, kommenterar Anna Karin Anfelt, rektor för Virginska gymnasiets Handels- och administrations- samt Hantverksprogram.

Motivering:

Virginska Gymnasiet i Örebro, Handels- och administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet
De två programmen vid Virginska gymnasiet levererar mycket hög kvalitet gentemot elever och intressenter och har lyckats med att involvera och engagera sina medarbetare på ett enastående sätt. De har tydliga strategier och arbetssätt för att tillmötesgå elevernas förväntningar att nå yrkesexamen, samt för att samtliga elever ska känna trygghet under sin utbildning.

Detta leder till mycket goda resultat för både elever och medarbetare, men också resultat som är långsiktigt hållbara utifrån flera perspektiv. Genom ett coachande förhållningssätt och nära samarbete med framtida arbetsgivare har skolan skapat ett systematiskt lärande på alla nivåer.

Verksamheten vid Virginska gymnasiet är en stark förebild inom kultur, struktur och systematik och en synnerligen värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019.