Kommunen polisanmäler demonstration under fullmäktigemöte

Den 20 november avbröts Örebro kommunfullmäktiges sammanträde i Rådhuset på grund av en otillåten demonstration av organisationen Extinction Rebellion. Örebro kommun polisanmäler nu händelsen eftersom det inte är tillåtet med demonstrationer eller andra aktiviteter på ett kommunfullmäktigesammanträde.

– Kommunfullmäktige är de folkvaldas sammanträde där debatter mellan de olika ledamöterna äger rum, utifrån en mötesagenda som är bestämd i förväg, säger Mats Brantsberg, säkerhetschef i Örebro kommun och fortsätter:

– Sammanträdet är öppet för åhörare, men inga andra än de politiska ledamöterna har rätt att yttra sig under mötet. Det är viktigt att vi har ett öppet forum där medborgare och andra kan lyssna till den politiska debatten. Men det är lika viktigt att mötet följer den ordning som gäller, och att alla ledamöter känner sig trygga med vad som gäller. Det spelar ingen roll vilken organisation eller vilka personer som skulle vilja yttra sig, samma regler gäller för alla.

källa: Örebro kommun