Food Tech 2020: “Stor efterfrågan på svenska livsmedelsprodukter i världen”

Svenska livsmedelsföretag har gott rykte i världen och kan bidra till att lösa utmaningar när det gäller exempelvis hållbarhet. – Det finns en stor efterfrågan på svenska produkter i världen, säger Johan Krallis Anell, som är en av talarna på Food Tech 2020.

Den 12 mars arrangeras eventet Food Tech för tredje gången i Örebro. Innovativa företagare, investerare och andra inom livsmedelssektorn möts på Örebro konserthus för att smaka, känna, lyssna och ta del av framtiden, där fokus ligger på innovationer, digitalisering och teknisk utveckling.

En av talarna är Johan Krallis Anell, som sedan drygt två år tillbaka jobbar som nationell exportsamordnare för livsmedelssektorn på Näringsdepartementet. Hans uppdrag är att stärka de svenska livsmedelsföretagens exportförmåga och att vara en brygga mellan näringslivet och det offentliga för en ökad livsmedelsexport.

– Jag kommer att prata om förutsättningarna för svensk livsmedelsexport och om hur regeringens satsning på en ökad export inom branschen ser ut – och om hur det kopplar till foodtech och innovation, berättar han.

Johan Krallis Anell ser en stor potential för svenska företag att satsa på export.

– Sverige förknippas med hållbarhet och rena, säkra produkter. Vi har också många företag som erbjuder ganska nischade produkter, som är intressanta på en världsmarknad. Det kan både handla om livsmedel och om innovativa, tekniska lösningar.

källa: Food Tech/ Örebro universitet