Satsning på superbussar – Hertig Karls allé byggs inte om

Det råder bred politisk förankring att satsa på hållbar kollektivtrafik med så kallade superbussar, BRT, i Örebro kommun. Den planerade ombyggnationen av Hertig Karls allé avbryts och förutsättningarna för ett BRT-stråk norrut ska utredas.

– Att utveckla BRT är viktigt för att skapa hållbar infrastruktur i ett växande Örebro. Det är en långsiktig satsning som pågår över flera mandatperioder och det kräver ett brett politiskt stöd. En förhandling är ett givande och tagande och i det här fallet innebär det att vi avbryter den planerade ombyggnationen av Hertig Karls Allé samt att vi kommer bifalla Moderaternas förslag om att vi ska utreda förutsättningarna för ett BRT-stråk även norrut, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.


– BRT är viktigt för Örebros utveckling som stad. Vår bild av satsningen är att den ska inkludera en större del av Örebro där vi vill se en sträckning norrut med bland annat möjlighet till pendlarparkering. För en växande stad skapar BRT också bättre förutsättningar för jämnare trafikflöden med bil, cykel och gående. Dessutom gäller det att ta ansvar för ekonomin i kommunen och vi vill då avbryta den planerade ombyggnationen av Hertig Karls allé till förmån för utvecklingen av BRT, säger Anders Åhrlin (M), oppositionsråd.

BRT står för bus rapid transit, eller som det av vissa trafikplanerare kallas, ”Superbussar”. Konceptet kan liknas vid spårvagnar eftersom de har hög turtäthet, egna filer och anpassade hållplatser där de inte behöver svänga ut och in från vägen. Till skillnad från spårvagn är dock anpassade busslinjer mycket billigare och kan transportera fler resenärer.

källa: Örebro kommun

,