Bussbiljetten blir billigare – och dyrare

Från och med den 15 januari år 2020 gäller nya priser med tillhörande villkor för den som reser med kollektivtrafiken i Örebro län. Den nya prislistan rymmer bland annat en billigare Länsbiljett och en dyrare enkelbiljett i tätort medan priset för flera Pendlarbiljetter lämnas oförändrat.

Två exempel på Pendlarbiljetter med 31 dagars giltighet där priserna lämnas oförändrade är Örebro-Lindesberg och Örebro-Karlskoga som även framöver kommer att kosta 1 200 respektive 1 300 kronor.

Priset för en Länsbiljett sänks från 1 420 till 1 300 kronor medan en 31-dagars Pendlarbiljett inom tätort ökar från 570 till 595 kronor. En förköpt enkelbiljett inom tätort höjs från 21 till 24 kronor.

källa: Region Örebro län

,