Länet kraftsamlar mot spelmissbruk – har bjudit in Sveriges expertis

För första gången samlas nu länets olika aktörer för att kraftsamla och hitta former för att förebygga och hjälpa människor med spelproblem. Drygt fyra procent av befolkningen har spelproblem och andelen som har allvarliga spelproblem ökar, den största ökningen syns bland kvinnor.Undersökningen Liv och hälsa vuxen som genomfördes i Örebro län 2017 visar att problemen är vanligare bland män än bland kvinnor samt bland personer i den yngre åldersgruppen 18–29 år.

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga som kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Konsekvenserna av spel drabbar familj och vänner men också samhället i sig. Behovet av kunskap inom området är stort. Därför bjuder nu Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län in till en kunskapsdag om spelproblematik.

– Vi har bjudit in Sveriges expertis i spelfrågan till Örebro län. Förväntningarna är att stärka Örebro läns förebyggande arbete samt arbetet med vård och behandling, säger Josefin Sejnelid, föräldraskapsstöd- och ANDTS-samordnare på Länsstyrelsen i Örebro län.