Hjulafton för alla bokälskare – två nya bokbilar rullar i kommunen

I dag går premiärturen för Örebro biblioteks två nya bokbilar som kommer att ta verksamheten till en ny nivå i och med möjligheten till pop up-verksamhet och makerspace.

Den tidigare skåpbilen som fått agera bokbil är nu ersatt med två nya bokbilar och i dag kl. 15.20 går premiärturen. Första stoppet blir i Ekeby-Almby.

De två bilarna har varsin inriktning. Den ena riktar sig mot allmänheten och fungerar som ett rullande bibliotek, medan den andra har barn- och ungdomar mellan 0–18 år som målgrupp. Förutom böcker är den även utrustad för skaparverksamhet – makerspace.

Syftet med bokbilarna är att kunna nå dem som idag har långt till biblioteket.

– De nya bokbilarna gör biblioteksverksamheten mer tillgänglig och gör att fler än de som har nära till ett bibliotek har möjlighet att ta del av bibliotekets service, säger Lotta Perkiö, enhetschef Örebro bibliotek.

källa: Örebro kommun

,