Regionen bidrar med miljoner till logistikcentrum på universitetet

Sveriges demografiska mittpunkt, Örebroregionen, är i dag ett nationellt och internationellt logistikcentrum med sin centrala plats för godstransporter på järnväg och väg. För att utvecklas ytterligare bidrar nu Region Örebro län till att Örebro universitet bygger upp ett centrum för forskning om hållbar logistik.
Det beslutade regionala tillväxtnämnden den 11 december. Region Örebro län bidrar med 500 000 kronor per år, åren 2020-2024.

– Det här är en mycket viktig och strategisk satsning för att fortsätta utveckla Örebroregionen som logistikcentrum, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämndnämnden. Analyser har visat att det behövs logistikkompetens på akademisk nivå för att fortsätta utveckla Örebroregionen som logistikcentrum. Det har varit en nackdel jämfört med andra konkurrerande regioner. På lång sikt är målet att göra Örebroregionen känt som den bästa och också smartaste logistikregionen i landet.

– De senaste åren har ett stort antal etableringar skett av stora lager och logistikföretag som skapat många arbetstillfällen. Med den här satsningen bidrar vi till att fortsätta den framtida utvecklingen av Örebroregionens som logistikcentrum.

källa: Region Örebro län