De vann kommunens landsbygdspris

Här är vinnarna av Örebro kommun landsbygdspris. Priset delas ut i tre kategorier:

Örebro kommuns stora landsbygdspris

Carina Stavenek, Lustiga landet.

Carina tog med sig familjen och flyttade till Vintrosa, där hon och hennes man, Torbjörn, på kort tid har byggt upp ett attraktivt utflyktsmål på vår landsbygd: Lustiga landet. På Lustiga landet kan barnen röra sig och leka i skogs och ängsmiljöer, så här har man tagit vara på de möjligheter och skatter som landsbygden rymmer. Carina är också engagerad i sin bygd genom sitt föreningsengagemang. Hon sitter i styrelsen för den lokala företagarföreningen: Tysslinge företagare och har där ansvar för, bland annat, evenemangen Tysslingedagen och Vinter i Tysslinge. 

Örebro kommuns unga landsbygdspris för framgångsrikt företagande

Richard Waldesjö, Waldesjös väg och mark.

Richard är en ambitiös och driftig ung människa, som vid 22 års ålder redan driver ett framgångsrikt företag med egen maskinpark och inhyrd personal. Rickard planerar att börja anställa personal framöver och har visioner om att inom en tioårsperiod ha 5–10 duktiga medarbetare och en utökad maskinpark i sitt företag. Richard är också engagerad i sin bygd och hjälpt till vid arbetet med lekredskap vid lågstadieskolan i Latorp, samt hjälpt Vintrosa IS med upprustningen av idrottsplatsen vid skolan i Vintrosa. 

Örebro kommuns lilla landsbygdspris

Jesper Melin, Garphyttan.

Jesper Melin arrangerade en bilträff för ungdomar 13–25 år i Garphyttan som kan få stor betydelse för förståelsen och sammanhållningen i bygden. Det har förekommit klagomål på att ungdomarna hänger vid skolan och skräpar ned. Den här bilträffen var ett tillfälle för ungdomarna att träffas, men även ett tillfälle för andra boende i Garphyttan att träffa ungdomarna. Bilträffen var alkoholfri och genomfördes i samverkan med nattvandrarna, som också kunde träffa ungdomarna under avspända former. Jesper har visat prov på ett genuint ideellt engagemang och Garphytteborna ser säkert fram emot fler initiativ av det här slaget.

källa: Örebro kommun