Beslut: 40 miljoner extra till vårdcentralerna

Regionfullmäktige fattade vid budgetsammanträdet i november 2019 beslut om att inför 2020 skjuta till 40 miljoner kronor i syfte att stärka vårdcentralernas arbete. Vid dagens sammanträde beslutade regionstyrelsen att dessa pengar ska användas för att räkna upp ersättningen till vårdcentralerna med fokus på vården av barn och äldre.

– Tack vare regionfullmäktiges beslut om en ekonomisk förstärkning av primärvårdenkan vi nu göra en välbehövlig satsning på två viktiga patientgrupper, de allra yngsta och de allra äldsta, säger Torbjörn Ahlin (C), ledamot av regionstyrelsen.

källa: Region Örebro län

,