KK-miljoner ger universitetet två nya lektorer

KK-stiftelsen har beviljat medel till elva ansökningar inom programmet Rekryteringar på totalt 19,4 miljoner kronor.   
– Genom att rekrytera nyckelpersoner stärks lärosätena i sitt arbeta att bygga och utveckla starka och kompletta forsknings- och utbildningsmiljöer, säger Olle Vogel, programansvarig på KK-stiftelsen.

Programmet delfinansierar professorer, internationella gästprofessorer, biträdande lektorer och lektorer samt adjungeringar till såväl akademi som näringsliv. KK-stiftelsen vill genom programmet skapa förutsättningar för lärosätenas uppbyggnad av profilerade forsknings- och utbildningsmiljöer genom rekrytering av nyckelpersoner. 

– Rätt rekryteringar bidrar till ett ökat inflöde av nya metoder, idéer och perspektiv, vilket ökar såväl den vetenskapliga kvaliteten som näringslivets nytta av forskningen och utbildningen, säger Olle Vogel. 

Karlstads universitet beviljas tre rekryteringar, varav en internationell gästprofessor inom 5G-nätverk och en inom tillämpad matematik. Örebro universitet beviljas två biträdande lektorer i medicin, den ena med inriktning mot livsmedels- och kostvetenskap och den andra mot neurobiologi och funktionell hjärnavbildning. Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Mittuniversitetet och Mälardalens högskola beviljas varsin rekrytering.

källa: KK-stiftelsen