Örebroforskning: Kan havre och blåbär hjälpa hjärtpatienter

Kan blåbär och havre hjälpa patienter som har drabbats av en hjärtinfarkt? Det ska forskare på Universitetssjukhuset Örebro ta reda på i en av de största patientstudierna någonsin om livsmedel vid hjärt- och kärlsjukdomar.
Blåbär och havre har goda hälsoegenskaper. Det vet vi sedan tidigare. Men kan dessa mycket svenska livsmedelsprodukter även hjälpa patienter som har haft en hjärtinfarkt? Cecilia Bergh, universitetslektor, PhD och Ole Fröbert, adjungerad professor vid Universitetssjukhuset Örebro har fått 6,8 miljoner kronor för att studera detta samband.

 – Både blåbär och havre är nyttigt att äta. Syftet är att ta reda på om dessa livsmedel även kan minska blodfettsnivåer och förbättra fysisk prestationsförmåga, som är viktigt efter en infarkt, säger Cecilia Bergh.

Totalt 900 patienter skall ingå i den nationella studien.

källa: Region Örebro län