Ett Mirakel har skett vid Vasatorget

Kommunen köpte tidigare i år konstverket ”Mirakel” av Santiago Mostyn. Ljuskonstverket som ingick i årets OpenArt står just nu på Vasatorget i centrala Örebro.

Mostyns verk är lika mycket ett påstående som svävar i stadsrummet som det är en fråga: Är mirakel möjligt, eller skapar vi dem själva genom att tillsammans förändra något? Här finns inget svar egentligen, bara ett ord som långsamt lösgör olika saker inom oss beroende på livserfarenheter. Vad betyder ordet mirakel i vår tid?

Konstverket Santiago Mostyns verk “Mirakel” består av ordet i vitt neon. Med belysning tänker juryn att verket kommer att få en ny betydelse under mörka halvåret.

Juryns motivering
Santiago Mostyns verk “Mirakel”. Det är ett laddat ord och heter samma sak på många olika språk, men med olika innebörd för olika individer. Ett syfte med konst är att beröra oss på olika sätt och väcka frågor. Det här verket ställer verkligen frågor om vad är ett mirakel och hur är det att uppleva det.

Verket sticker ut men ändå har möjlighet att få en placering i staden. Verket kan placeras på många olika ställen, både inne och ute. Att det också har en funktion i form av belysnigna skapar upplevelse även under kvällar och när det är mörkt på vintern. I egenskap av ljuskälla agerar verket också trygghetsskapande och fyller fler funktioner än rent estetiska.

– Santiago Mostybn är en oerhört intressant konstnär som är en viktig samtida röst säger Anna-Karin Wulgué, konsthallschef. 

– Mirakel sker hela tiden, ibland behöver vi stanna upp för att se dem, komma ihåg dem eller hoppas på dem. Det här konstverket kan kanske hjälpa oss med det. Det blir ett intressant inslag i stadslivet under dygnets alla timmar i Örebro, säger Anne Hernandez Pettersson, stadsmiljöstrateg.

källa/ foto: Örebro kommun/ Jan Larsson

, ,