Sanatorium fick årets byggnadspris

Det tidigare sanatoriet i Adolfsberg fick årets byggnadspris i Örebro kommun. “Ett nedlagt sanatorium från 1900-talets början har genom varsam ombyggnad förvandlats till ett bostadshus med unik karaktär. Den nationalromantiska institutionsbyggnaden rymmer moderna lägenheter med fina boendekvaliteter och välanpassade tillägg som balkonger, takkupor och uteplatser. Sanatoriets pumpstation har varit förlaga till gårdshusen som är karaktärsstarka inslag i gårdsmiljön inramad av den omgivande tallskogen”.

Fakta:

“Sanatoriet från 1900-talets början har varsamt omvandlats till ett unikt bostadshus. Sanatorieskogen 7. Beställare: KBB Fastigheter. Arkitekt: Arkitektur och Byggnadsvård, ansvarig arkitekt Ida Westergren (ursprunglig arkitekt Magnus Dahlander)”.

Örebro kommuns byggnadspris delades ut för första gången 2001 i sin nuvarande form. Redan 1981 instiftade kommunen ett ombyggnadspris. Under arkitektåret 2001 fick priset den bredare målgrupp det har idag, och kom att även omfatta nya byggnader och platser.

källa: Örebro kommun

,