Populärt att vandra på Bergslagsleden – fördubbling på tre år

En inventering som gjorts under hösten visar att antalet vandrare på Bergslagsleden har fördubblats på tre år. 2016 gjordes den senaste mätningen och årets siffror visar att Bergslagsleden blir en allt populärare led för vandrare.

Friluftsliv ligger i tiden. Fler och fler upptäcker njutningen av att röra på sig. Det finns också en rad positiva hälsomässiga aspekter med att röra på sig. Ett bra ställe att göra det på är Bergslagsleden. Den är en led som sträcker sig som en pulsåder genom Örebro län, från Kloten i norr till Stenkällegården i söder. Leden är 28 mil och har 17 etapper i varierande svårighetsgrad. Alla kan vandra Bergslagsleden och många gör det också.

-Vi vet att friluftsliv och motion är bra för folkhälsan och det är roligt att kunna konstatera att de satsningar vi gjort på Bergslagsleden också har gett resultat. Det här är en ökning som överträffar det jag hade väntat mig,  så det här är ju otroligt roligt, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden.

– Det här är väldigt roliga siffror. Det är ju en fantastisk upplevelse att gå Bergslagsleden med sina varierande naturtyper, från den vildaste vildmarken i norr till Tivedens trolska natur i söder. Kul att så många har upptäckt detta, säger utvecklingsledare för Bergslagsleden, Johan Karlström på Region Örebro län.

källa/ foto: Region Örebro län