Fler chanser att utbilda sig för ett jobb – beviljat 14 YH-utbildningar

I dag har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat att bevilja 14 ansökningar om att få bedriva YH-utbildning i Örebro. Beslutet innebär närmare tusen nya utbildningsplatser under de kommande åren. ”Vi stärker vår närvaro i hela landet och fortsätter utbyggnaden av yrkeshögskolan”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Örebro får 955 nya utbildningsplatser. Medräknat tidigare års beslut finns nu ett utbud av totalt 3 064 utbildningsplatser på yrkeshögskolorna i länet.

Efter beslut i riksdagen hösten 2017 har en mycket omfattande utbyggnad av yrkeshögskolan påbörjats. Fullt genomförd 2022 kommer antalet årsplatser ha ökat 45 procent och antalet studerande stigit från 48 000 till ungefär 70 000. Större volymer i yrkeshögskolan ger bättre förutsättningar att svara mot arbetslivets behov av kompetens generellt, men det gör det också lättare att skapa goda villkor för bättre kompetensförsörjning i olika delar av landet.

Under de tio år som utbildningsformen funnits har de tre storstadsregionerna tagit en allt större del av utbildningsplatserna. Under de senaste tre åren har den geografiska spridningen förbättrats och med de beslut Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar idag stärks utbudet av YH-utbildningar på landsbygden ytterligare. Samtidigt är det fortfarande arbetslivets behov av kompetens som står i centrum.

-Vi har gjort vår hemläxa och påbörjat ett arbete för en ännu bättre geografisk spridning av yrkeshögskolans utbildningsplatser. Med dagens beslut får vi en förbättrad kompetensförsörjning i hela landet och förhoppningsvis också färre misslyckade rekryteringar, säger generaldirektör Thomas Persson.

Utbildningar som beviljats i denna ansökningsomgång och därmed startar hösten 2020:

 • CNC-tekniker/Produktionstekniker – Blått certifikat
 • Industriell automationstekniker
 • Tandsköterska
 • Fullstackutveklare .NET
 • Mjukvarutestare
 • Medicinsk vårdadministratör
 • Redovisningsekonom med lönekompetens
 • Specialistundersköterska Demensvård
 • Specialistundersköterska Palliativ vård
 • Specialistundersköterska Psykisk ohälsa/Skötare
 • Trafikteknik
 • CAD-konstruktör
 • Processoperatör Livsmedel
 • Green Logistics Management
,