Dykare har gått på djupet i Hästhagen – badet i Svartån öppnas i sommar

Nu tas nästa steg i utvecklingen av ett nytt bad i Hästhagen då nödvändiga prover och tillståndsansökningar är inskickade. Just nu utreds förutsättningarna och nödvändiga tillstånd behandlas hos Länsstyrelsen och Miljönämnden. Planeringen för öppnandet av badet i sommar ligger fast.  

-Det har tagit några år men nu kommer äntligen örebroarna kunna bada i Svartån, säger kommunalråd Ullis Sandberg (S). Om allt går som det ska är tanken att det ska gå att bada i Svartån redan till sommaren 2020.

Platsen för badet är en bit uppströms från den äldre badplatsen och själva badplatsen ligger i en vik där avsikten är att lägga ut två flytbryggor varav en går tvärs över viken och en går rakt ut i Svartån.  

-På detta sätt optimerar vid den badbara ytan och skapar två zoner: en innanför bryggan som kan nyttjas av barn och inte simkunniga och en yttre zon som går ut i Svartån och som ungdomar och vuxna kan använda, säger Linda Larsson, förste vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad. 

Örebro kommun har med hjälp av dykare undersökt Svartåns botten för att skapa en säker badmiljö och vid badplatsen kommer det att finnas sophantering, räddningsutrustning och en portabel WC. 

-Det finns en efterfrågan på nära badmöjligheter, säger David Gelinder, presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad. Inom tre kilometer bor det 28 000 människor och vår förhoppning är naturligtvis att det här friluftsbadet används och att människor upptäcker Hästhagens stora fritidsutbud och Karlslunds natursköna omgivningar. 

källa: Örebro kommun