Länsstyrelsen: 1,8 miljoner för ungas hälsa

Länsstyrelsen fördelar 1 766 900 kronor mellan 20 projekt runt om i länet för att stärka det förebyggande arbetet med barns och ungas hälsa och rättigheter.
–        I år har FN:s barnkonvention upphöjts till svensk lagstiftning. Det ska inte bara vara en papperstiger och vackra ord utan också handling som går att ta på. Därför känns det bra att vi kan bidra med konkreta exempel. De insatser som beviljats medel innefattar både mindre och större projekt. Vår intention är att de ska göra skillnad, säger landshövding Maria Larsson. 

Exempel på insatser är kunskapslyft kring barnkonventionen, införande av modellen ”Efter barnförhöret” hos Socialtjänsten, skapande av barngruppsverksamhet för hörande barn till döva föräldrar och arbete med att stärka relationer mellan föräldrar, elever och skolan genom hembesök. Se samtliga beviljade projekt i tabell.