Praktiska Gymnasiet: Vill få ut fler lärlingar på arbetsplatser

Många företag vet inte att de kan anställa lärlingar från gymnasiets yrkesinriktade program. Det vill Praktiska Gymnasiet i Örebro ändra på. Skolan satsar på att fler arbetsgivare ser fördelarna med att anställa lärlingselever.
Enligt en rapport från Västsvenska Handelskammaren finns det idag cirka 13 000 lärlingar på Sveriges gymnasieskolor. Trots att lärlingsanställning funnits som utbildningsform i fem år är den ännu okänd för många företag. Därför är endast en begränsad andel av dessa lärlingar anställda på olika företag. Praktiska Gymnasiet i Örebro vill medverka till att fler arbetsgivare anställer lärlingselever.

– Detta är en ny modern form av gymnasieutbildning där företag är med och formar innehållet. Jag hoppas att fler företag upptäcker möjligheterna med att ge en lärling praktisk erfarenhet och dagsaktuell kunskap från arbetsplatsen, säger Caroline Asplund som är rektor på Praktiska Örebro.

Praktiska Örebro är en av stadens yrkesinriktade gymnasieskolor som utbildar elever för branscher där det råder stor brist på kvalificerad arbetskraft. Som gymnasielärling tillbringar eleven minst hälften av sin studietid på en arbetsplats. Eleven som har en gymnasial lärlingsanställning får lön för sin arbetsinsats. 

Branscher som lämpar sig väl för att ta emot lärlingselever är bland annat bygg- och anläggning, el, vvs, fordon samt industriteknik. Praktiska Örebro har möjlighet att erbjuda företag i kommunen motiverade lärlingselever inom dessa branscher.