Örebroarna bäst på att rädda mat från soptunnan

Under 2019 räddade invånarna i Örebro län 215 ton från att bli till matsvinn, genom att handla mat som annars hade slängts. Räknat per invånare placerar det länet på första plats. Totalt räddade invånarna i Örebro län 57 procent mer mat än 2018 och 155 procent mer än 2017.

– Om inte våra kunder i Örebro län gett den här maten en andra chans hade den kastats, säger nätbutiken Matsmarts vd Karl Andersson.

Förra året sålde Matsmart totalt 215 ton mat i Örebro län, mat som annars hade slängts. I snitt räddade varje invånare cirka 0,71 kilo mat, vilket placerar Örebro län på plats ett av alla län. Den räddade maten är en ökning med 57 procent från 2018 och hela 155 procent sedan 2017.

källa: Matsmart

,