“Förhör” från Länsteatern uttagen till biennal

I maj 2020 går den åttonde biennalen av stapeln i Helsingborg. Barn och unga är prioriterade områden i kulturplaner nationellt och regionalt. 2020 är också året då barnkonventionen har blivit lag i Sverige. Från Länsteatern i Örebro deltar föreställningen Förhör, som spelas för en publik från 13 år och uppåt.

Bibu startade 2006 med syfte att höja statusen för scenkonstområdet barn och unga. Med rådande politiskt klimat är det återigen än mer aktuellt att mötas, samtala och lyfta scenkonsten och barns rätt till att både uppleva och delta när det kommer till kulturella upplevelser.

,