V: Låt pensionärer åka gratis på bussen

Vänsterpartiet har i dag lämnat en motion till regionfullmäktige om att personer folkbokförda i region Örebro län över 65 år ges rätt att resa avgiftsfritt med kollektivtrafiken under lågtrafik, det vill säga vardagar mellan klockan 9-15, samt lördagar, söndagar och helgdagar.

– ”Vi tycker att vissa grupper missgynnas av nuvarande ordning inom kollektivtrafiken, t ex äldre. Majoriteten inom region Örebro län ”S, C och KD” har i sin budget för 2020 inte tagit kollektivtrafiken på allvar. Det slår hårt mot äldre i vårt samhälle som inte har ekonomiska marginaler, framförallt för kvinnor”, säger Vänsterpartiets oppositionsråd Jihad Menhem.