Fler besöker “stängt” länsmuseum – utställningar ut på turné i länet

Fastän museibyggnaden på Engelbrektsgatan är stängd på grund av kommande omfattande renovering ligger länsmuseet inte i träda. “I år satsar vi ännu mer på att komma ut och bli synliga runt om i länet med utställningar, pedagogik och kulturmiljöarbete. Även det inre arbetet med samlingarna, digitalisering och museets kunskapsbas är prioriterat under året”, skriver museet i en information.

“Örebro läns museum fick under slutet av förra året ett efterlängtat besked om att processen mot ett nyrenoverat och förbättrat museihus kommer att ta sin början under 2020. En liten tillbakablick på 2019 ger också vid handen att publikintresset för museet är stort trots att museibyggnaden på Engelbrektsgatan 3 är stängd. Antalet besökare har ökat med cirka 20 procent sedan 2018 och det är både besöken på slottet men också på Siggebohyttan och Gråbo som bidragit till detta”, enligt museet.

På slottet invigdes i oktober 2019 utställningen Möjligheternas spegel, sinnenas begär. Det är en permanent utställning som med hjälp av föremål från samlingarna och exempel från länet berättar om det tidiga 1800-talet och den tiden då vårt konsumtionssamhälle uppstod. Därmed är museets lokaler på slottet fyllda, det finns inte någon möjlighet att ha tillfälliga utställningar där. I stället kommer museet att ge sig ut på vägarna och bli ännu mera synligt runt om i Örebro län. Vandringsutställningar har sedan ett par år tillbaka varit ett viktigt inslag i utställningsverksamheten. Under 2020 kommer tre utställningar att fortsätta vandra runt i länet, det är Finland finns inom mig med fotografier av Agnes Thor, Fyndet samt Var hör jag hemma – vad anslagstavlor berättar om Örebro län.

Vad gäller utställningen Barnet i tornet – Jan Håfström på Örebro slott kommer publikarbetet fortgå med bättre anpassning av publikens behov av tillgänglighet och interaktion samt med en utställningskatalog.

Museets samlingar är också i fokus. Redan under hösten var det full fart med flytt av hela konstsamlingen, vilken kommer att slutföras under året. Det är en stor satsning på åtgärder för att öka kvalitén på den förebyggande vården och säkerheten, samtidigt innebär den också förbättrad tillgänglighet till museets konst. I och med flytten in i de nya magasinen genomgår samlingen nämligen en inventering där kataloguppgifter och dokumentation ses över för att den ska kunna vara sökbar på Digitalt museum i sin helhet.

källa: Örebro läns museum