Gratis bio på Roxy för elever

På måndagen beslutade Kulturnämnden att skolbioföreställningar på Bio Roxy ska vara avgiftsfri för skolor i Örebro kommun. Tidigare har skolorna betalat en avgift för skolbioföreställningarna, vilket har gjort att allt färre skolor nyttjar skolbio på Roxy. Kulturnämnden vill möjliggöra att så många som möjligt får del av skolbio som ett bra pedagogiskt redskap för lärande.

-Jag är mycket glad för att Kulturnämnden beslutat att biograf Roxys skolbioföreställningar ska erbjudas avgiftsfritt till alla kommunens skolelever, säger Lennart Bondeson (KD) ordförande i Kulturnämnden. Bio Roxys föreställningar är en resurs för alla skolor och beslutet är ett sätt att säkerställa att alla barns rätt till kultur möjliggörs genom utbildning och fritid, säger Lennart Bondeson(KD).

I Bio Roxys uppdrag ingår att erbjuda Örebro kommuns skolelever möjligheten att ta del av högkvalitativ film utvalda ur ett filmpedagogiskt perspektiv. När skolor tidigare har haft möjligheten med avgiftsfri skolbio har det resulterat i en markant ökning av elever som tagit del av Bio Roxys skolbioprogram.

Bio Roxy beräknar att kunna erbjuda 55 avgiftsfria skolbioföreställningar per år och därmed ge cirka 7 600 elever och lärare möjligheten att besöka biografen i ett filmpedagogiskt sammanhang.

källa: Örebro kommun

,