50 miljoner investeras i forskarskola om AI

Drygt 50 miljoner satsas nu på att forska om hur framtidens artificiella intelligens, AI, ska kunna jobba sida vid sida med människor inom arbetslivet. En helt ny forskarskola ska byggas upp vid Örebro universitet, i tätt samarbete med industrin.–  Det är väldigt spännande, säger Amy Loutfi, vice rektor vid Örebro universitet.

Pengarna kommer från näringslivet, Örebro universitet och från KK-stiftelsen, som har som uppdrag att genom forskning och utbildning stärka Sveriges konkurrenskraft.

Totalt satsas 51,8 miljoner kronor på den nya forskarskolan. Bland annat ska ha minst tio industridoktorander rekryteras, alltså personer från industrin som forskar och lägger fram sin doktorsavhandling vid universitetet. De kommer att både få stöd av universitetets erfarna forskare och särskilt anpassade kurser för att nå framgång med sina avhandlingar.

En rad stora och mindre svenska företag kommer att delta i projektet, som till exempel Epiroc, Saab, Ericsson, Scania och wec360°.

–  Det som industrin får är ett rejält kompetenslyft. De får tillgång till personer som inte bara har kunskaper i framkant om AI, utan också förstår näringslivet, säger Amy Loutfi, vice rektor med ansvar för AI vid Örebro universitet.

källa: Örebro universitet