Örebro först med samlad kommunal och statlig service

Örebro blir först i Sverige med en ny form av offentlig service till invånare.  Kommunstyrelseordförande Kenneth Handberg och Generaldirektören för Statens servicecenter skriver under en överenskommelse som ska öppna för att kommun och stat ska erbjuda tjänster under samma tak – och även digitalt.

Målsättningen är att invånare ska få vägledning, råd och hjälp att få sina ärenden lösta från stat och kommun på ett ställe.