Bra tillväxt i företagen i Örebro

Näringslivet i Örebroregionen har en god utveckling under perioden 2013-2018 och en mycket god lönsamhet de senaste åren. Regionen har en bättre tillväxt i antalet anställda och företag jämfört med jämförda regioner. Även när det gäller tillväxten i förädlingsvärde ligger regionen i topp dock något efter Jönköping. Det visar en näringslivsstudie som Business Region Örebro har låtit analysföretaget Bisnode göra av tillväxten i Örebroregionens företag.

Studien har gjorts för att visa näringslivets utveckling inom bland annat områdena tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Man har också tittat på antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Sammantaget visar studien på god tillväxt i Örebroregionens näringsliv. Studien omfattar 12 951 aktiebolag i länet med sammantaget 77 760 anställda (2018). Jämförelsen är gjord med Jönköpings län, Kronbergs län, Värmlands län, Västmanlands län och Östergötlands län.

– Det är det väldigt roligt att det går bra för näringslivet i regionen och vi ser att de satsningar som har gjorts på universitetet med både läkar- och civilingenjörsutbildning har betydelse, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt.
– Vi ser också att vårt långsiktiga arbete med logistikregionen ger effekt. Samtidigt är det en styrka att vi tillsammans arbetar som en gemensam arbetsmarknadsregion och möter upp konjunktursvängningar.