Bevis för arbetet med tryggt city – Örebro får Purple Flag

2017 fick Örebro sitt första Purple Flag godkännande av stadens kvällsliv. Certifieringen måste förnyas efter två år för att vara giltig, så samtidigt som vi utökade med ytterligare ett område under 2019, har arbetet fortsatt för att förnya den gamla certifieringen. Nu har City Örebro fått beskedet att båda dessa certifieringar är godkända.

– För att vara en levande stadskärna även i framtiden krävs det alltmer engagemang och samverkan mellan alla aktörer i stadskärnan. City Örebro har tillsammans med Örebro kommun, Örebros lokala Brottsförebyggande råd (ÖreBRÅ) och våra medlemmar fortsatt att arbeta målmedvetet för att höja stadens attraktionskraft under dygnets alla timmar, säger Stina Storm VD på City Örebro. 

– De gemensamma kvällsvandringarna har fått alla att se sin stads utvecklingspotential och möjligheterna och förutsättningarna av att samverka och bygga goda relationer har förstärkts under processarbetet. Idag kom beviset på att vi arbetar långsiktigt och framgångsrikt, säger John Johansson (S), kommunalråd.

För att bli certifierad krävs att man uppfyller kriterier utifrån fem fokusområden; säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek på det avgränsade Purple Flag-området. Säkerhet är en grundläggande faktor, likaså den upplevda tryggheten. Ett attraktivt utbud av upplevelser och fungerande kommunikationer är också viktiga pusselbitar för att attrahera såväl boende som besökare oavsett kön, ålder och etnicitet.

– För att en plats ska få rätt förutsättningar att utvecklas behöver vi göra det tillsammans i samproduktion. Purple Flags processverktyg fångar in helheten på ett bra sätt, där trygghet och jämställdhet är två viktiga perspektiv som genomsyrar hela processen, säger Malin Carlsson, projektledare på City Örebro för Purple Flag (Lila Flagg).

– Örebros stadskärna är till för alla och är vår främsta öppna mötesplats. Det är viktigt att det både finns verksamheter som drar olika målgrupper och att det är platser som är trygga och trevliga att vistas på. Att vi får Purple Flag certifieringen är ett kvitto på det målmedvetna arbete som genomförs av många aktörer i Örebro, både från privata aktörer, civilsamhälle och det offentliga, säger Ullis Sandberg, kommunalråd (S).

,