Krav för att få busskort – minst sex kilometer till skolan

Programnämnd Barn och utbildning kommer under torsdagens sammanträde ta beslut om revidering av reglerna för busskort till gymnasieelever vilket beräknas spara 17 miljoner kronor om året.

-Genom att göra den här förändringen kan vi värna skolans grunduppdrag och låta resurser istället användas till lärare och elever i skolans verksamheter, säger Marlene Jörhag (KD), kommunalråd med ansvar för Barn och utbildning.

Till hösten kommer avståndsgränsen från hemmet till elevens gymnasieskola att vara sex kilometer för att berättigas till ett busskort. Avståndet beräknas utifrån färdbar väg.

-Det är inget roligt beslut att ta, vi vill i alla lägen underlätta för elever att kunna tillgodogöra sig utbildning men samtidigt måste vi lägga pengarna där de behövs mest, i klassrummen, säger Jessica Ekerbring (S), vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden.
Gratis busskort till alla elever infördes när gymnasieskolans program hade flera valbara kurser vilket innebar att elever kunde vara tvungna att resa mellan skolor. Detta system med valbara kurser och behov av att kontinuerligt resa mellan skolor finns inte längre.

-Genom att ta detta beslut så ser vi till att så mycket resurser som möjligt stannar nära eleverna. De som har längst till sin skola kommer få busskort även i framtiden men detta är ett sätt att behålla mer resurser ute i skolorna än vad som annars skulle vara möjligt, säger Elisabeth Malmqvist (C), presidieledamot i Barn och utbildningsnämnden.