Nya P-huset vid USÖ byggs om – “såga av eller fasa av en betongbalk i kurvorna”

Parkeringshuset vid Universitetssjukhuset Örebro invigdes den 10 januari och rymmer cirka 800 parkeringsplatser. Med anledning av de synpunkter som inkommit från allmänheten om att det är trångt för två bilar att mötas i kurvorna, så vidtas nu ett antal åtgärder.
Parkeringshuset är ritat och byggt enligt gällande regler och praxis från bland annat Vägverket. Körsimuleringar har också gjorts för att säkerställa mått och funktion.

– Svängradien för fordon är olika, och det kan upplevas som trångt när två större bilar möter varandra i kurvan nedför/uppför, säger Torbjörn Sjölander, fastighetschef i Region Örebro län. Vi kommer omgående att sätta upp speglar på alla plan så att man ser mötande fordon i båda körriktningarna. Det kan också bli aktuellt med ytterligare målning i körbanan så att fordon som kör upp i rampen ”håller ut” när man ska svänga och inte kör in i det andra körfältet för fordon som kör ned.

Mer omfattande lösningar övervägs också, enligt Torbjörn Sjölander.
– Vi tittar också på andra lösningar och undersöker om vi på sikt kan såga av eller fasa av en betongbalk i kurvorna för att förbättra något för fordon som kör ned i rampen.