Öppet för konstnärer att söka till OpenArt 2021

Yrkesverksamma konstnärer, inom alla discipliner, världen över bjuds in att söka till Open Art som äger rum sommaren 2021 i Örebro. Ansökan sker digitalt och nås via www.openart.se. Ansökningsprocessen pågår mellan den 3 februari till 30 mars 2020. Konstnärer kan söka enskilt eller i grupp med redan existerande konstverk eller idéer att utveckla och producera.

Inför förra upplagan av Open Art kom det in totalt 437 kompletta ansökningar varav 15 av de ansökande konstnärerna antogs till utställningen 2019.

– Vi är spända på att se vad vi får in från konstnärerna i år. Vår ambition är att bjuda in fler konstnärer via Open Call till kommande utställning 2021, säger Sofia Gustafsson, projektledare för Open Call och koordinator för Open Art.

Nytt för i år är att Open Art även lyfter fram fyra enskilda områden som konstnären ges möjlighet att söka inom. Här lyfts bland annat två gatustråk fram, Köpmangatan och Kungsgatan, som Open Art hoppas kunna aktivera med konst 2021. Att ansöka med ett konstverk som aktiverar publik genom interaktion eller möten är också en av möjligheterna samt att göra en gestaltning i eller utanpå en utställningskub.

När ansökningsperioden stänger 30 mars påbörjas urvals- och juryarbetet med att välja de konstnärer som ska bjudas in att medverka i utställningen sommaren 2021. Juryprocessen skiljer sig från tidigare omgångar genom att i år bestå av flera jurygrupperingar: En konstjury, en folkets jury och en barnjury.

– Vi vill öppna upp för ett starkare deltagande ifrån Örebropubliken och kommer göra det möjligt att ansöka om deltagande i folkets jury inom kort. Information kommer att läggas upp på hemsida och i våra sociala medier, säger Elin Persson, enhetschef på Open Art.

källa: Örebro kommun

, ,