Så blir den nya hyran för Öbos hyresgäster

ÖBO och Hyresgästföreningen har enats om ny hyra för 2020. För de flesta innebär överenskommelsen en hyreshöjning på 1,97 procent från och med 1 januari.

Hyresjusteringen baseras på kostnadsutvecklingen för ÖBO och en bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen. Både på kort och lång sikt är det främst kostnaderna för vårt stora underhållsbehov som ökar. Det påverkar avskrivningar, räntor och underhållskostnader. För 2020 har vi även ökade driftkostnader, till exempel på grund av ökande taxor för vatten och avlopp. Den lägre höjningen för de cirka 600 lägenheterna bygger på bruksvärdet och vi har bedömt att vi kan ha en mindre hyresjustering för dessa lägenheter.

– Vi är i det stora hela nöjda med utfallet av årets överenskommelse. Vårt yrkande var högre, men i en förhandling behöver man vara beredd på att hitta kompromisser. Efter att ha anpassat 2020 års budget ser vi ändå att vi har god möjlighet att klara våra resultatmål, säger Ulf Rohlén, vd på ÖBO.

källa: Öbo


,