Folktandvårdens lokaler i Haga och Adolfsberg rustas

Folktandvårdens kliniker i Adolfsberg och Haga kommer att rustas upp för att möta de krav som en modern tandvårdsverksamhet ställer. Det beslutade Region Örebro läns folktandvårdsnämnd vid dagens sammanträde.
Lokalerna på de båda klinikerna är i behov av upprustning då de är slitna. Men de behöver också byggas om för att passa dagens, och naturligtvis morgondagens, arbetssätt.
– Lokalerna har ganska många år på nacken, och deras utformning är inte optimal för de flöden som dagens tandvård består av, säger Kristine Andersson (S), vice ordförande i folktandvårdsnämnden.Vid ombyggnationen kommer särskild hänsyn att tas till ett antal områden, bland annat sekretess, barnkonvention och arbetsmiljö.
– Folktandvården har gjort en lokalförsörjningsplan på alla verksamheters lokaler, och de här renoveringarna är i enlighet med den planen. Att vi har moderna och ändamålsenliga lokaler är viktigt, både för våra besökare och för våra medarbetare, säger Kristine Andersson.