Här finns det jobb – Örebro kommun söker 1 000 vikarier

​Örebro kommun har startat sin sommarrekrytering och precis som tidigare år behövs cirka 1 000 vikarier för att säkra vårdbehovet. De senaste åren har dock kraven på vikarierna ökat. Tidigare erfarenhet och utbildning inom de aktuella områdena, innehavande av ett körkort och kunskap inom teckenspråk blir allt viktigare och ställer därmed större krav på de sökande.

I år är det främst inom Förvaltningen för sociala insatser och Vård-och omsorgsförvaltningen som behovet av vikarier är störst. Totalt räknar kommunen med att cirka 1000 vikarier, både helt nya och sådana som redan är timvikarier, kommer att behöva anställas för att tillgodose de örebroare som behöver stöd i vardagen.

– Utmaningen för oss ligger i att vi har verksamheter som behöver vikarier med både erfarenhet/utbildning, körkort och teckenspråkskunskaper. Det vill säga vi har verksamheter där personalen var och en behöver ha flera olika kompetenser, vilket är svårt att få till, berättar Elisabeth Ullefors, avdelningschef på Förvaltningen för sociala insatser.

källa: Örebro kommun

,