Ny fakta från Företagarna – gissa vanligaste namnet på en chef i Örebro

Företagarna har tagit fram unika rapporter under namnet Företagarfakta – en för varje kommun i Örebro län – med 35 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi som ger en inblick det lokala företagandet.

– Det är ett unikt underlag för lokala beslutsfattare som vill förstå arbetsmarknaden och företagandet i sin kommun. Vi hoppas att de tar till sig av underlaget som en grund för ett beslutsfattande som underlättar jobbskapande och bidrar till ökat tillväxt, säger Hanna Jonasson, regionchef för Företagarna i Örebro.

I rapporterna finns bland annat uppgifter om medelåldern på företagsledarna i kommunerna, andelen av företagsledarna som har nått pensionsålder, hur många av företagsledare som är kvinnor respektive män, hur många som arbetar i små respektive stora företag, hur jobbutvecklingen har sett ut sedan 90-talet, och vilka de vanligaste yrkena i kommunen är.

Statistiken som kommer från offentliga databaser hos SCB, Bolagsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen har sammanställts med Företagarnas mest omfattande undersökningar.

Länk till rapporterna:

https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2020/foretagarfakta-2020/

– Vår förhoppning är att alla kommunpolitiker läser rapporten, och att de blir påminda om att den kommunala välfärden i hög utsträckning bygger på livskraftiga småföretag, säger Hanna Jonasson.

Fem fakta om företagandet i Örebros kommuner:

  1. Lekeberg är kommunen i Örebro med flest nystartade företag (12,1 per tusen invånare)
  2. Nora är kommunen med högst andel kvinnliga företagsledare (20 %)
  3. Hällefors är kommunen med högst medelålder bland företagsledarna (54,2 år)
  4. Vård & omsorg samt sociala tjänster är de största branscherna i Örebro
  5. Erik är det vanligaste namnet på företagsledare i Örebro (323 st)