Nu ska campus vid USÖ växa – 6 000 kvadratmeter ska byggas till

White Arkitekter har fått i uppdrag att utveckla X-huset på Campus Universitetssjukhuset i Örebro. Det kommer att bidra till utvecklingen av den angränsande CV-staden. Whites team består av arkitekter, landskapsarkitekter och ljusdesigner.

Projektet har höga ambitioner vad gäller både gestaltning och hållbarhet.

Tillbyggnaden av X-huset på Campus USÖ omfattar en utbyggnad av läkarprogrammets lokaler med 6 000 kvadratmeter som bland annat innehåller hörsal och restaurang. Byggnaden kommer att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Guld – ett av de högsta hållbarhetskraven i branschen.

”Whites och Sernekes värderingar ligger nära varandra – inte minst hur vi bidrar till att skapa långsiktigt hållbara samhällen. Jag ser fram emot ett gott samarbete”, säger Oskar Widlund, kontorschef på White i Örebro.

Projektets mål är att skapa en kreativ forsknings- och undervisningsmiljö. Genom smart gestaltning skapas platser för såväl spontana som planerade möten mellan studenter, lärare, forskare och besökare. Parken kring vattentornet förstärks med uteservering, mer grönska och vatten för att skapa en attraktiv och avkopplande plats.

,