Nya VA-ledningar läggs på Hertig Karls allé – begränsad framkomlighet från och med nästa vecka

​Under vecka 8 påbörjas arbetet med att byta ut gamla VA-ledningar på Hertig Karls allé, mellan Tegelgatan och Västra Nobelgatan. Cyklister och gående kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet, för biltrafiken hålls ett körfält öppet i båda körriktningar under hela arbetet.

“För att minska risken för framtida läckor byter vi nu ut gamla vatten- och dagvattenledningar på Hertig Karls allé i båda körriktningarna, mellan korsningarna med Tegelgatan och Västra Nobelgatan. Arbetet kommer att ske i fyra etapper för att underlätta framkomligheten och beräknas vara klart sommaren 2020”, skriver Örebro kommun.