Får beröm för god hjärtvård vid infarkt – räddar liv

Den akuta vården av patienter som drabbas av hjärtinfarkt fungerar mycket väl inom Region Örebro län. Det visar den mätning som det nationella kvalitetsregistret Swedeheart presenterar i dag.
– Det är glädjande att vi får ett bevis på att den akuta vården av hjärtinfarkter fungerar bra inom Region Örebro län. Vi har under flera år arbetet för att succesivt höja kvaliteten i hela vårdkedjan, och dagens resultat visar att vårt arbete varit lyckosamt, säger Thomas Kellerth, överläkare vid hjärt-lung-fysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

En av flera samverkande framgångsfaktorer för Region Örebro läns del är en effektiv ambulanssjukvård där man med ett EKG snabbt kan identifiera infarktpatienter så att de utan dröjsmål kan föras till röntgen och behandling på sjukhus..- Det gäller att återupprätta blodflödet i de kranskärl som stängts av, och då är tiden jätteviktig. För varje minut som går dör hjärtmuskelvävnad, säger Thomas Kellerth.