Kommunen ordnar båtturer ut till Björkön – “njuta av vårt senaste naturreservat”

Nu är det klart med båtturer till nya naturreservatet Björkön. -Det finns en uttalad politisk ambition att göra Hjälmaren tillgänglig för fler örebroare, genom den här lösningen kommer fler som inte har tillgång till egen båt också kunna njuta av vårt senaste naturreservat, säger Ullis Sandberg (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad.

Örebro kommun har flest naturreservat i Sverige och Björkön är ett välkommet tillskott med tanke på dess speciella förutsättningar och naturvärden.

Naturreservatet kommer att invigas den 9 maj 2020. I samband med invigningen och under sommaren planerar Örebro kommun att ordna båtturer till och från ön, för att öka tillgängligheten till naturreservatet och förbättra förutsättningarna för friluftsliv och naturturism.

-Med de stora restaureringarna av Oset och Rynningeviken har Örebro kommun tidigare skapat en port ut till Hjälmaren och återskapat kopplingen mellan fastland och sjön. Nu påbörjar vi ytterligare satsningar för att invånarna ska kunna få njuta av att Örebro är en sjöstad., säger Linda Larsson (C), vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Under sommaren kommer det att gå turer ut till ön vid tio tillfällen. Vi kallar dessa dagar för ”Björködagar”. Björködagarna kommer att infalla fem lördagar i maj och juni samt fem söndagar i augusti och september. Kommunen har tecknat ett avtal med Rederi AB Mälaren – Hjälmaren att trafikera dessa turer.

-Att skapa möjligheter att ta sig ut i och uppleva Hjälmarlandskapet är en del av Örebro kommuns satsningar på friluftsliv, säger David Gelinder (KD), presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad.

Genom ett långsiktigt arbete med att skapa flera målpunkter i Hjälmaren kan det på sikt skapas ett underlag för privata aktörer som vill erbjuda dagsturer.

källa: Örebro kommun