Allt färre blivande mammor och pappor går i föräldragrupp

Allt färre blivande föräldrar deltar i grupper för föräldrastöd när de väntar barn. Det minskade intresset syns i hela landet. År 2016 var det bara 63 procent av förstföderskorna i Örebro län som deltog i föräldragrupp. 2019 hade andelen sjunkit ytterligare, till cirka 50 procent.
Föräldrastödet finns för att hjälpa blivande föräldrar att förbereda sig på att ta emot sitt nyfödda barn och ge det den omvårdnad det behöver för att må bra och utvecklas. I föräldrastödet ingår också förberedelser inför förlossningen.

Siffrorna från 2016 blev startskottet för ett föräldrastödsprojekt inom Region Örebro län.
– Vi barnmorskor har mycket kunskap som vi gärna vill dela med oss av till blivande föräldrar. Kunskap som de kan ha nytta av inför sitt föräldraskap, säger Karin Johansson som leder projektet och även jobbar som barnmorska. 

Enkäter som genomförts med gravida och nyblivna föräldrar visar att de flesta vill gå i traditionella föräldragrupper, men 40 procent skulle föredra att gå på en föreläsning och 12 procent vill hellre få tillgång till informationen via nätet.  

Region Örebro län har hörsammat önskemålen. I slutet av februari hålls de första storgruppsföreläsningarna. Ungefär samtidigt lanseras en e-tjänst som ger blivande föräldrar möjligheten att få föräldrastöd online, via 1177.se.
– Vi människor är olika. Vi behöver och vill ha tillgång till information på olika sätt. Med vårt nya upplägg för föräldrastöd hoppas jag att många fler ska hitta ett sätt som passar dem, säger Karin Johansson.