En procent i länet kör laddbart

Vid utgången av 2019 fanns det 1 479 laddbara bilar (elbilar och laddhybrider) i trafik i Örebro län. Det motsvarar 1,0 procent av länets personbilsflotta. Högsta andelen laddbara bilar i trafik har Stockholms län med 4,8 procent. Det visar Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner.

– Antalet elbilar och laddhybrider i trafik har ökat med drygt 47 procent jämfört med förra årsskiftet, men står fortfarande för en mindre andel, 2 procent, av hela landets personbilsflotta. Det stora antalet personbilar gör att det tar tid att förändra strukturen, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

källa: Trafikanalys

,