Nu flyttas länsmuseets konstsamlingar – inventeras och fotograferas

När länsmuseet öppnar igen om några år så kommer konsten i samlingarna att kunna visas i utställningarna. Under tiden prioriteras arbetet med att ge samlingen på omkring 7 000 verk bättre förvaringslokaler så att de inte riskerar att fara illa, men också för att höja säkerheten. Därför flyttas nu hela samlingen från källaren på Engelbrektsgatan 3 till föremålsmagasinen på Kaserngården 6.

En av vinsterna med flytten av konsten är att museet får en bättre överblick över vad som finns i samlingarna och i vilket skick konstverken är. Konstsamlingen blir mer tillgänglig, både fysiskt för museets personal, men även digitalt för allmänheten.

Konstverken har räknats och mätts för att få fram underlag för beräkning av hur mycket volym som behövs för optimal förvaring. Därefter har verken lyfts fram ur de gamla magasinen, synats och packats, ett i taget. Många konstverk har krävt specialanpassade lådor och andra emballage. Därefter har de lassats på vagnar och transporterats. När verken kommit fram har de packats upp i lugn och ro, synats, inventerats och fotograferats. Sedan har de placerats tryggt in i sina nya magasin, inredda med specialanpassade skärmar och hyllor. Det digra arbetet med att gå igenom kataloguppgifter och inregistrerade data kommer ta ytterligare något år att avsluta.

Samlingen består främst av konst från 1800-talets slut och framåt med en tyngdpunkt på 1900-talets sista halva. Fortfarande växer samlingen genom inköp och donationer. Bland de mest betydande större samlingarna kan nämnas några stora donationer; av skulptören Ulla Viotti och av målaren och skalbaggssamlaren Karl Axel Pehrson – guldbaggens skapare. Den senaste större samlingen som kommit in finns inte i magasin utan är utställd – det är ett stort förvärv av konst av Jan Håfström som gjordes hösten 2018. Den visas i utställningen Barnet i tornet på Örebro slott.

Bland övriga kända nationella konstnärsnamn kan nämnas Sigrid Hjertén, Evert Lundquist och Barbro Bäckström. Bland konstnärerna med regional anknytning återfinns Axel Borg, Wilhelmina Lagerholm, Stellan Mörner, Linn Fernström och många fler.

källa: Örebro läns museum