Beslut om etapp 1 för “superbussar” i Örebro

På onsdagen tog kommunfullmäktige beslut att inleda etapp 1 av BRT, även kallade superbussar. – Idag har en bred majoritet i Örebro kommunfullmäktige fattat beslut om att starta genomförandet av BRT. Det är ett viktigt styrkebesked både nu och i framtiden att det finns ett så starkt politiskt stöd , säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd i Örebro med ansvar för samhällsbyggnad.

BRT kan beskrivas som spårvagn på hjul. Den första etappen kommer att bli en linje mellan Brickebacken och Tegnerlunden.

-Enligt prognoserna för ett växande Örebro kommer antalet resor som görs varje dag år 2040 att vara 35 procent fler än i dag. Då behöver fler resor göras med cykel eller kollektivtrafik för att vägarna inte ska bli helt igenproppade med bilar, säger Linda Larsson (C), vice ordförande programnämnd samhällsbyggnad, Örebro kommun.

Brt-linjen kommer innebära 30 procent kortare restid. Det kommer bli tätare turer och fler kommer kunna åka med. Genom att korta restiden i stråket får vi mer kollektivtrafik för samma pengar vilket är viktigt i en tid då behoven i välfärden ökar.

-Idag togs ett viktig steg i Örebros fortsatta utveckling då beslut om snabbare och effektivare kollektivtrafik beslutades om i kommunfullmäktige.  En bättre och snabbare kollektivtrafik innebär att trafiksituationen framgent kommer att underlättas och förbättras, säger David Gelinder (KD), presidieledamot i programnämnd samhällsbyggnad.

källa: Örebro kommun

,