Minskad andel inhyrd personal i vården

Region Örebro län har blivit mindre beroende av hyrpersonal, och har därmed lyckats bryta kostnadsökningen för hyrläkare. Det visar den kartläggning som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, presenterar i dag.
För drygt tre år sedan inledde Region Örebro län, tillsammans med övriga regioner i Sverige, ett arbete för att bli oberoende av inhyrd personal. Med detta menas att Region Örebro län ska ha en stabil bemanning, och klara av sitt uppdrag med egna medarbetare.

– Det innebär inte att vi helt slutar använda oss av hyrpersonal, men det ska bara förekomma inhyrningar som ett komplement vid särskilda behov, säger Maria Åkesson, HR-direktör inom Region Örebro län.

När arbetet inleddes år 2017 var hyrkostnaden inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 3,6 procent i relation till kostnaden för egna medarbetare. Vid utgången av år 2019 var motsvarande siffra 2,9 procent.

– Vi arbetar hårt för att lyckas med målet att vara oberoende av inhyrd personal, för patienternas och invånarnas bästa, och det är glädjande att vi nu ser att det arbetet ger resultat. Vi är en av tio regioner som minskar vårt beroende av hyrpersonal, och vi konstaterar att vi för andra året i rad har minskat antalet hyrläkare på vårdcentralerna, säger Maria Åkesson.
källa: Region Örebro län
,