Örebroregionen värd för internationell konferens om 3D-printing

Den 16-17 juni står Örebroregionen värd för en europeisk konferens om 3D-printing.
– Det blir en chans för svenska företag att ta del av några av de senaste trenderna inom additiv tillverkning, säger Mikael Melitshenko på Alfred Nobel Science Park.

Det är Region Örebro län och Alfred Nobel Science Park som tillsammans med universitetet i Bologna står bakom konferensen, som arrangeras inom ramarna för Vanguard-initiativet. Vanguard-initiativet, där Region Örebro län sedan år 2017 är fullvärdig medlem, är en EU-satsning som syftar till att främja den europeiska industrins internationella konkurrenskraft genom samarbeten mellan europeiska regioner inom olika området, som till exempel 3D-printing.

– Region Örebro läns åtaganden inom Vanguard-initiativet ligger i linje med vår innovationsstrategi, och när det gäller just 3D-printningen har vi under de senaste åren bidragit i skapandet av en gemensam nationell plattform och ett gemensamt arbetssätt. Vid sommarens konferens får vi ett ypperligt tillfälle att det vidare till en internationell nivå. I förlängningen hoppas vi kunna stärka vår regionala konkurrenskraft och tillväxt vilket kan leda till nya arbetstillfällen i länet och i regionen, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.

,