Nu kan du vara med och bestämma konsten på nästa OpenArt- inrättar Folkets jury

Open Arts utställning har arrangerats sju gånger och har genom åren arbetat olika med urvalet av konstnärer. Med både konstnärliga ledare, konstjury och gästcuratorer har utställningsarrangören experimenterat och utforskat olika sätt att förnya och hitta innovativa sätt för att kunna fortsätta att överraska. Det är en grundbult i Open Arts uppdrag, skriver de i en information. 

– Med de gångna utställningsåren och större vana att möta konst hos publiken blir kraven högre och förväntningarna större, och inte minst från oss själva. Med det som utgångspunkt och utifrån Open Arts demokratiska värdegrund, inkluderar vi för första gången Örebroarna i urvalet i vad vi valt att kalla Folkets jury. På så vis ger vi utrymme för fler röster och att vi gör det här tillsammans, säger Elin Persson, enhetschef på Open Art.

Förutom Folkets jury kommer även en Barnjury och en mer traditionell Konstjury tillsammans med teamet i Open Art att göra urval till utställningen 2021. 

Folkets jury kommer bestå av några utvalda personer som antingen studerar, bor eller arbetar i Örebro. Deltagarna i Folkets jury måste vara över 16 år, kunna läsa och förstå både svenska och engelska då ansökningar kan förekomma på båda språk. Ett krav är också att representanter för Folkets jury har upplevt Open Art på plats och har ett intresse för samtidskonst. Det är även meriterande att ha gått på en guidad visning eller tagit del av utställningens andra aktiviteter. Folkets jury kommer att träffas torsdag 23 april (kvällstid) och med vägledning av personal från Open Art göra urval av ett antal konstnärer till utställningen tillsammans. Urvalet görs utifrån ansökningar från konstnärer världen över som inkommit genom vårt ansökningsformulär Open Call.

– Till Folkets jury vill vi hitta en grupp som representerar Örebro, både när det kommer till ålder och geografisk spridning. Men också vilka erfarenheter, perspektiv och färdigheter de tar med sig in i arbetet och där är allas röst lika viktig, säger Sofia Gustafsson, Projektledare för urvalsarbetet.

källa: Örebro kommun/ Openart/arkivbild

,