Här kan du parkera i marknivå vid USÖ – 257 platser blir tillgängliga

257 parkeringsplatser på marknivå utanför M-huset blir reserverade för patienter och besökare. Parkeringsytan utanför M-huset är idag reserverad för personal. Då många patienter och besökare vill parkera på marknivå av olika anledningar blir parkeringsytan besöksparkering från och med den 9 mars.

“Att kunna parkera utanför M-huset har varit mycket efterfrågat av patienter som regelbundet besöker sjukvården. Vi ser också att de besöksparkeringar som finns på marknivå ofta är fullbelagda på dagtid. Behoven hos våra patienter och besökare prioriteras”, skriver regionen i ett pressmeddelande.