Fortsatt fler företag i länet – men i långsam takt

Företagsamheten i Örebroregionen fortsätter att öka om än i långsam takt. Regionen har dock fortfarande landets näst svagaste företagsamhet. Det visar Svenskt Näringslivs färska rapport Företagsamheten 2020 där just företagsamheten bland Sveriges invånare kartläggs.

-Under flera år har det gått åt rätt håll i regionen men förändringen går långsamt och vi ligger långt efter rikssnittet. För att vi ska nå samma företagsamhet som rikssnittet skulle det behövas över 5000 fler företagsamma i regionen, säger Karl Hulterström på Svenskt Näringsliv i Örebro.

Företagsamheten är högst bland invånarna i Lekeberg och Askersunds kommuner. Här räknas 16,5 respektive 14 procent av invånarna mellan 16 och 74 år som företagsamma. För att vara företagsam ska du antingen ha en F-skattsedel, vara delägare i ett aktivt handelsbolag, alternativt är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.

Lägst andel företagsamma i regionen finns i Degerfors och Karlskoga där 8,5 respektive 7,5 procent räknas som företagsamma. En kommun tappar något och det är Nora men kommunen ligger fortfarande på tredje plats i regionen när det gäller företagsamhet.

Även företagsamheten bland kvinnor i regionen ökar men ökningen bland männen är större. 1200 män samt 676 kvinnor räknas som nyföretagsamma i regionen.

-Historiskt sett har företagsamheten bland män varit betydligt högre än bland kvinnor och siffrorna gällande nyföretagsamhet stärker den bilden. Trots att rekordmånga kvinnor räknas som företagsamma skulle det krävas ytterligare 9 300 företagsamma kvinnor i Örebroregionen för att nå männens nivå på företagsamhet, säger Karl Hulterström. 

källa: Svenskt Näringsliv