Food Tech ställs in på grund av oro för coronaviruset

Konferensen Food Tech 2020 som skulle ha ägt rum den 12 mars i Örebro ställs in på grund av coronavirusets spridning.

– I avvägningen mellan riskerad smittspridning och konferensens genomförande blir beslutet tämligen enkelt. Vi beklagar alla olägenheter detta medför för alla inblandade, säger Annika Grälls, initiativtagare till Food Tech och profilområdesansvarig för Mat och måltid på Alfred Nobel Science Park.

, ,