Här är timlönen om du vill jobba som sjuksköterska inom Örebro kommun

​Det råder konkurrens om sjuksköterskor. För att locka vikarier under semesterperioden erbjuder Örebro kommun en ersättning upp till 300 kr/timmen.

– Vi värdesätter kompetensen hos sjuksköterskor och vill säkra en trygg och god vård under semesterperioden. Återhämtning och vila är viktig och vi måste kunna garantera våra ordinarie sjuksköterskor semester, säger Tina Hultkrantz, avdelningschef för hemvården i Örebro.

Det är tufft att fylla sommarschemat på enheterna och tidigare år har sjuksköterskor anlitats från bemanningsföretag, vilket är en dyr lösning. Att få in vikarier i direkt anställning inom organisationen skapar möjligheter och bidrar till att säkra kvaliteten och kontinuiteten i verksamheten.

– Vikariatet kan bil en inkörsport till yrket för nyexaminerade sjuksköterskor, en möjlighet att testa på att arbeta hos oss och se hur det fungerar. Från tidigare år har det visat sig att några vikariat har gått över till tillsvidareanställningar, vilket är ett gott betyg, säger Camilla Hofwander, verksamhetschef för vård- och omsorgsboende.

Erbjudandet riktar sig till den som vill arbeta som timanställd sjuksköterska på Vård- och omsorgsförvaltningen under sommaren, antingen på ett vård- och omsorgsboende eller inom hemsjukvården.

Erbjudandet gäller mellan 18 juni – 9 augusti och ersättning om 300 kr/timmen gäller för de med över två års erfarenhet. För de med mindre än två års erfarenhet är erbjudandet om 250 kr/timmen.

källa: Örebro kommun